De Praktijk

De Online Psychologie Praktijk richt zich op problematische situaties in gezinnen met moeilijk gedrag van jongeren of van hun ouders. Ik wil gezinsleden helpen bij het vinden van een antwoord op 'hoe ze hun hoofd boven water kunnen houden'. Moeilijk gedrag van één van de gezinsleden legt druk op alle leden en kan ontwrichtend werken. De begeleiding richt zich op degene die de hulpvraag stelt en staat in het teken van hoe men zich in deze situatie opsteld en kan handhaven.

Aan moeilijk gedrag kan een diagnose ten grondslag liggen zoals autisme, ADHD, ODD, depressie, hechtingsstoornis of andere psychiatrische stoornissen. Soms is de oorzaak onduidelijk en is er een onwerkbare situatie ontstaan door diverse factoren.

Voorbeelden uit de praktijk (namen zijn gefingeerd):

"Ik ben helemaal op. Ik loop alleen maar te hollen en te rennen voor mijn gezin. Praten op school en naar therapie. Ik hol mezelf voorbij. Ik heb al een zoon verloren aan drugs. Koen heeft PDD-NOS en nu lijkt het helemaal niet goed te gaan met hem. Van mijn man heb ik weinig steun. Volgens mij heeft hij dezelfde kenmerken als Koen. Dat krijg ik er dan zomaar bij. Hoe kan ik zorgen voor stabliteit en tergelijkertijd mijn grenzen stellen."

"Als mijn man er is, is het meestal wel gezellig in het gezin maar hij is vaak weg voor zijn werk. Dan loopt het soms de spuigaten uit. Megan kan haar kleinere broer Alfred echt treiteren. Het gaat soms over in mishandelen. Als ik iets doe wordt het nog erger. Alfred lijdt daar erg onder. Zijn schoolprestaties gaan achteruit. Advies van school is om Megan te laten testen op een mogelijke persoonlijkheidsstoornis."


"Als dit zo verder gaat, trek ik het niet. Bart misdraagt zich vaak en maakt dan spullen in huis kapot. Hij mag dan wel licht verstandelijk beperkt zijn (LVB), ik wil ook nog een normaal gezin. En vooral een normale relatie met mijn vrouw. Als ik alleen ben met de jongens dan lukt het me meestal wel om het gezellig te houden. Ik zeg dan tegen mijn vrouw dat ze wat rustiger zou kunnen blijven. Misschien moeten we maar eens hulp zoeken voor onze relatieproblemen."

Herkent u zich in één van de voorbeelden of denk u hierdoor aan een vergelijkbare situatie, dan kunt u direct bij de online psycholgie praktijk terecht. Het eerste contact is geheel vrijblijvend en de intake is gratis.
Ook een broer of zus, een tante of oom, grootouders of leerkrachten kunnen contact opnemen.